WOBAG Schwedt eG
Wohnfläche in m2 Anzahl Räume Grundmiete Warmmiete Etage  
von von von von auswählen  
bis bis bis bis Etagenrabatte möglich!

Często zadawane pytania?

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

W jaki sposób stanę się lokatorem mieszkania należącego do WOBAG?

» anzeigen

Prościej niż się Państwu wydaje! Proszę zapoznać się z naszą ofertą mieszkaniową! W przypadku znalezienia pasującej oferty prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego. Zgłosimy się niezwłocznie do Państwa. Można nas również odwiedzić w naszym biurze na ulicy Flinkenberg 26-30 w 16303 Schwedt. W trakcie rozmowy udzielimy Państwu odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące Waszego nowego mieszkania. Bieżącą ofertę mieszkaniową znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.wobag-schwedt.de oraz w naszym biurze przy terminalu niedaleko wejścia.

Czy jestem zobowiązany do zapłacenia spółdzielni kaucji?

» anzeigen

W większości przypadków nie. Jesteśmy spółdzielnią. Aby zostać lokatorem mieszkania spółdzielni muszą Państwo zostać członkiem naszej spółdzielni i nabyć udziały spółdzielcze. W przypadku wystąpienia ze spółdzielni lub po wypowiedzeniu pojedynczych udziałów zostaną one ponownie wypłacone.
Ich liczba jest uzależniona od powierzchni mieszkania i ustalona w statucie. Będąc członkiem spółdzielni mają Państwo rozległe prawo współzarządzania, a jako lokator mieszkają na pewnych warunkach. Uiszczenie kaucji jest wymagane tylko w wyjątkowych wypadkach.

Otrzymuję obecnie zasiłek dla bezrobotnych (ALG 2). Czy mogę wynająć mieszkanie spółdzielcze?

» anzeigen

Tak, to jest możliwe. Chętnie udzielimy Państwu osobiście informacji, jakie wymagania muszą zostać spełnione i jakie formularze należy koniecznie wypełnić.

Co to jest spółdzielnia?

» anzeigen

Spółdzielnia jest połączeniem osób fizycznych i prawnych, które gospodarczo nawzajem się wspierają. Najważniejszym zadaniem naszej spółdzielni jest zapewnienie naszym lokatorom dobrego, pewnego i społecznie odpowiedzialnego zasobu mieszkaniowego. Oferujemy odpowiednią do potrzeb czasu powierzchnię mieszkaniową za przystępną cenę. Jako członek spółdzielni posiadają Państwo prawo do dożywotniego korzystania z mieszkania i aktywnego współzarządzania. Spółdzielnie są pewne jak własność, a ich czynsz jest elastyczny. Stanowią też ochronę przed wyprzedażą i wypowiedzeniem umowy najmu na potrzeby własne.

Czy istnieje dodatkowa oferta specjalna dla studentów i osób uczących się zawodu?

» anzeigen

Studenci i osoby uczące się zawodu mieszkają u nas w wybranych mieszkaniach na szczególnie korzystnych warunkach. Chętnie udzielimy Państwu osobiście informacji na ten temat.

Co to są koszty eksploatacyjne?

» anzeigen

Koszty eksploatacyjne to koszty, które ponosi spółdzielnia podczas gospodarowania budynkiem, budynkiem przyległym, powierzchniami i gruntem. Do tego należą m.in. koszty czyszczenia ulicy, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, nawadnianie i kanalizacja, uprawa i ochrona terenów zielonych, usuwanie śniegu i lodu jak również ubezpieczenie majątkowe i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Podział kosztów został ustalony i zapisany w w Rozporządzeniu o kosztach eksploatacji. Koszty eksploatacyjne są rozliczane rocznie przy uwzględnieniu uiszczonej przez Państwa przedpłaty.

Czy wolno trzymać w mieszkaniu WOBAG zwierzęta?

» anzeigen

Jeśli chodzi o małe zwierzęta, np. ryby, ptaki i świnki morskie, przy zachowaniu odpowiednich zasad, nie jest wymagane zezwolenie. Natomiast w przypadku trzymania większych zwierząt, np. psów lub kotów, spółdzielnia musi wydać zezwolenie. Nie dotyczy to tzw. „niebezpiecznych gatunków” zwierząt jak jadowitych węży, psów bojowych itd. Trzymanie w.w. zwierząt w mieszkaniu jest z zasady zabronione.

Z jakich korzyści mogę korzystać jako członek spółdzielni?

» anzeigen

Forma prawna umożliwia członkom spółdzielni, a więc Państwu, rozległe prawo współzarządzania, którego przestrzegania pilnują przedstawiciele spółdzielni podczas zebrania przedstawicieli. Podatek od najmu Państwa mieszkania ustalony jest w możliwej do przyjęcia wysokości umożliwiającej ekonomiczne funkcjonowanie spółdzielni. Spółdzielnia wykorzystuje pozyskane środki dla zachowania względnie odnowienia spółdzielczego zasobu mieszkaniowego, co z kolei wychodzi na korzyść wszystkich lokatorów.

Czy wolno mi we własnym mieszkaniu przeprowadzić prace budowlane?

» anzeigen

W tym celu wymagana jest pisemna zgoda spółdzielni. Należy złożyć wniosek do właściwego biura. We wniosku należy przedstawić planowane zmiany wmieszkaniu. Lokator nie ma podstaw do roszczeń prawnych. Wyjątek stanowią udogodnienia dla niepełnosprawnych i zmiany budowlane według § 554a Kodeksu Prawa Cywilnego. Wynajemca chętnie udzieli dalszych informacji.

Czy w WOBAG w Schwedt można również tworzyć wspólnoty mieszkaniowe?

» anzeigen

Spółdzielnia nie pośredniczy w tworzeniu i nie pomaga w znalezieniu wspólnot mieszkaniowych. Jeżeli Państwo i kilka innych osób chcecie mieszkać w jednym mieszkaniu, to jest to możliwe, o ile nie dojdzie do problemu nadmiernego obłożenia mieszkania. W umowie najmu tylko jedna osoba jest dla WOBAG stroną umowy.

Palenie papierosów w pomieszczeniach wspólnego użytkowania

» anzeigen

Zanim sąsiad się poskarży  – sytuacja prawna dotycząca palenia papierosów w pomieszczeniach wspólnego użytkowania

Zakaz palenia tytoniu obowiązuje w restauracjach i budynkach użyteczności publicznej. W domu i w mieszkaniach prywatnych można natomiast palić bez przeszkód. Niektórym lokatorom to jednak przeszkadza. Palenia tytoniu nie można zabronić w mieszkaniu (przy zamkniętych drzwiach wejściowych) oraz na balkonie. Nie oznacza to jednak, że palacze mogą bez ograniczeń oddawać się swojemu nałogowi. Spółdzielni zależy na tym, żeby wszystkim członkom, lokatorom i ich rodzinom umożliwić spokojne, pewne i wygodne życie. Aby to zapewnić spisano Regulamin Porządku Domowego, który stanowi immanentny element umowy najmu  W pomieszczeniach wspólnego użytkowania wprowadzono zakaz palenia. Również palenie papierosów na klatce schodowej nie jest dozwolone (wyrok Sądu Rejonowego w Hannoverze, orzeczenie z dnia 31.01.2000 r., – 70 II 414/99). Do przestrzegania powyższego punktu zobowiązani są wszyscy lokatorzy. Palenie papierosów w piwnicy, na klatce schodowej i w pomieszczeniach wspólnego użytkowania  (rowerowni i suszarni) przeszkadza wielu lokatorom. W pomieszczeniach pozozostaje nieprzyjemny zapach papierosów. Do pomieszczeń wspólnego użytkowania  zaliczane są przede wszystkim windy, korytarze piwnic, strychy, korytarze łączące i pozostałe pomieszczenia gospodarcze. Krótko mówiąc: między drzwiami wejściowymi do klatki i drzwiami wejściowymi do mieszkania palenie jest zabronione. Kto pomimo tego pali, ten wykracza przeciwko Regulaminowi Porządku Domowego spółdzielni i może liczyć się z powództwem o zaniechanie w sądzie. Jakie kroki mogą podjąć sami lokatorzy, jeżeli przeszkadza im palenie i doszło do wykroczenia przeciwko Regulaminowi Porządku Domowego?  Po pierwsze poszkodowany może / powinien postarać się podjąć rozmowę z sąsiadem. Problem można często rozwiązać po sąsiedzku. Pomocnym w tej sytuacji może się okazać gospodarz domu. Jeżeli sytuacja jest już napięta lub się powtarzała i doszło do nieporozumień należy niezwłocznie poinformować spółdzielnię. Każdy lokator jest zasadniczo zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Porządku Domowego, a więc zgłaszania jego naruszeń Spółdzielni względnie odpowiedzialnemu gospodarzowi domu. Konsekwencją dla palacza może być upomnienie. Jeżli pomimo tego nie dojdzie do poprawy sytuacji, w ostateczności może zostać złożone wymówienie umowy najmu. Nie musi jednak dojść do tak skrajnego przypadku. Każdy palacz powinien odpowiedzialnie obchodzić się z sąsiadami i mieniem spółdzielczym. Tylko dobrosąsiedzkie stosunki stworzą trwałą miłą atmosferę.