WOBAG Schwedt eG
Wohnfläche in m2 Anzahl Räume Grundmiete Warmmiete Etage  
von von von von auswählen  
bis bis bis bis Etagenrabatte möglich!

Administrator niniejszej strony internetowej – Wohnungsbaugenossenschaft Schwedt eG w pełni przestrzega przepisów prawa o ochronie danych. Dlatego przetwarzanie danych osobowych w firmie Wohnungsbaugenossenschaft Schwedt eG odbywa się zgodnie z przepisami odpowiednich przepisów prawa.

Wszyscy pracownicy Wohnungsbaugenossenschaft Schwedt eG oraz współpracujący z nami podwykonawcy są pouczeni o obowiązku zachowania tajemnicy zgodnie z § 5 Federalnej ustawy o ochronie danych [Bundesdatenschutzgesetz] i zobowiązani do przestrzegania jej przepisów.

Gromadzimy dane osobowe wyłącznie dla realizowania celów naszej działalności lub gdy wymaga tego prawo. Przekazywanie danych osobowych osobom/instytucjom trzecim odbywa się wyłącznie wtedy, gdy wymaga tego prawo lub w ramach umów o świadczenie usług z podwykonawcami. Umowy te zawarto dla realizowania celów naszej działalności.

W razie pytań do Państwa dyspozycji jest nasz pełnomocnik ds. ochrony danych. Kontaktu: datenschutz@wobag-schwedt.de

Nasza strona internetowa używa cookie. Są to zarówno Cookiem stacjonarne, jak i takie, które po wylogowaniu się z naszej strony internetowej, zostają zachowane w Państwa komputerze.

Cookie z określeniem „Browser“ służą wyłącznie rozróżnianiu urządzeń mobilnych od komputerów z desktopem.