WOBAG Schwedt eG
Wohnfläche in m2 Anzahl Räume Grundmiete Warmmiete Etage  
von von von von auswählen  
bis bis bis bis Etagenrabatte möglich!

WOBAG Schwedt eG

Czarno na białym

Siedziba Spółdzielni
Flinkenberg 26-30
16303 Schwedt/Oder

Telefon: 00493332 5378-0
Fax: 00493332 5378-20
E-mail: info@wobag-schwedt.de

Założenie i wpis do rejestru
Założenie w dniu 24.02.1959 pod nazwą – AWG „Friedenswacht”.
Zarejestrowano w dniu 07.01.2013 w Rejestrze Spółdzielni w Sądzie Rejonowym [Amtsgericht] w Neuruppin

Liczba członków spółdzielni i mieszkań (Stand 31.12.2015)
Mitglieder: 4.811
Wohnungen: 4.506

Zebranie przedstawicieli (2016-2020)
70 przedstawicieli w 3 okręgach wyborczych (patrz lista przedstawicieli)

Rada Nadzorcza (2015-2017)
Gustav-Otto Rinas (przewodniczący)
Christian Mehnert (z-ca przewodniczącego)
Jürgen Eckert (sekretarz)
Brigitte Keil (z-ca  sekretarza)
Jens Kalotschke
Lutz Zwerg
Annegret Plath

Zarząd
Matthias Stammert
Uwe Benthin

Członkostwo

półdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana Schwedt jest członkiem:

logo
 Związku Berlińsko-Brandenburskich Przedsiębiorstw Mieszkaniowych 
mehr anzeigen
Lentzeallee 107,
14195 Berlin
Związek przeprowadza obowiązkowy audyt zgodnie z § 53 Ustawy o spółdzielczości.
gdw-logo_svgFederalny Związek Niemieckich Przedsiębiorstw Budownictwa Mieszkalnego i Nieruchomości stow. zarej. 
mehr anzeigen
Mecklenburgische Straße 57, 14197 Berlin
dobrandenburg_rgb Stowarzyszenie Północ-Wschód Brandenburskich Spółdzielni Mieszkaniowych stow. zarej.
mehr anzeigen
Zepernicker Straße 10,
17268 Templin
leglosStowarzyszenie Leg los – werd groß stow. zarej. 
mehr anzeigen
Dobberziner Straße 23,
16303 Schwedt/Oder

Celem Stowarzyszenia jest stworzenie małego ośrodka opieki nad dziećmi zorientowanego na dopasowanie się do godzin pracy rodziców i potrzeb dzieci. Ośrodek będzie stanowić uzupełnienie oferty miasta i zapewni opiekę 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu. Stowarzyszenie prowadzi aktualnie trzy żłobki, w tym dwa mieszczą się w blokach Spółdzielni na osiedlu Kastanienallee.

Stowarzyszenie Usługowe Wsparcia dla Rodziny i Gospodarki stow. zarej.
mehr anzeigen
Flinkenberg 18,
16303 Schwedt/Oder
Zadaniem Stowarzyszenia jest wspieranie rodzin w Schwedt i okolicy, tzn. oferowanie pomocnych działań umożliwiajacych rodzinom pogodzenie wykonywania zawodu i posiadania rodziny.
NW_Logo_Mitglied_CMYK[1]Sieć przedsiębiorstw „Rodzina – faktorem sukcesu” 
mehr anzeigen
Ministerstwa ds. Rodziny oraz Rady Naczelnej Niemieckich Izb Przemysłowo-Handlowych. Stanowi centralną platformę dla przedsiębiorców już zaangażowanych lub zainteresowanych prowadzeniem polityki personalnej ukierunkowanej na potrzeby rodziny. Sieć korporacyjna przywiązuje dużą wagę do upubliczniania zaangażowania i doświadczeń przedsiębiorstw przyjaznych polityce prorodzinnej, a także zamierza motywować innych do urzeczywistniania pomysłów i działań celem lepszego połączenia wykonywania pracy zawodowej z posiadaniem rodziny w życiu powszednim przepełnionym obowiązkami zawodowymi. Celem jest uwrażliwienie jak największej liczby przedsiębiorców na konieczność oraz korzyści wynikające z lepszego pogodzenia pracy i zawodu oraz wciągnięcie ich do sieci korporacyjnej. Polityka przyjazna rodzinie powinna stać się znakiem marketingowym niemieckiej gospodarki. Członkostwo jest bezpłatne. Przedsiębiorcy sygnalizują w ten sposób wyraźnie, że zajmują się problematyką powiązania obowiązków pracowniczych i rodzinnych. Członkami mogą zostać wszystkie przedsiębiorstwa i instytucje, które prowadzą politykę personalną przyjazną rodzinom oraz angażują się aktywnie w podejmowane działań w tym kierunku.
deswos_log4ec39afcc7416DESWOS Niemiecka Pomoc Rozwojowa dla Mieszkalnictwa Socjalnego i Osadnictwa stow. zarej. w Kolonii 
mehr anzeigen
Firma wspiera tworzenie godziwych warunków do życia i mieszkania dla najbiedniejszej warstwy ludności w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej. Do zadań firmy należy oprócz wspierania zamierzeń mieszkaniowych i osadniczych dla społecznie słabych warstw ludności, wspieranie kształcenia i dokształcania, planowanie i realizacja zintegrowanych projektów, a także rozwój struktur gospodarki mieszkaniowej i tworzenie przedsiębiorstw budownictwa mieszkaniowego. Spełnienie tych założeń zapewni dotkniętym grupom docelowym solidna bazę dla dalszego długofalowego rozwoju, niezaleznego od pomocy zewnętrznej oraz umocni fundamenty społecznego ładu.
agvlogoklein_0Związek Pracodawców Niemieckiej Gospodarki Nieruchomościami stow. zarej. 
mehr anzeigen
Heinrichstraße 169B, 40239 Düsseldorf

Więcej o Spółdzielniach

Zalety spółdzielni w porównianiu z innymi formami przedsiebiorstw mieszkaniowych? 

Więcej o Spółdzielniach znajdą Państwo tutaj.

Tutaj można znależć odpowiedź na często zadawane pytania. Rozpatrując zalety formy spółdzielczej należy pamiętać o tym, że spóldzielnie muszą się w pełni podporządkować zasadom konkurencyjności, nie są dofinansowywane ani wspierane przez państwo czy też miasto, a mimo to muszą dobrze funkcjonować pod względem ekonomicznym, aby móc się utrzymać na rynku.

Następujące zalety są wystarczającymi argumentami, żeby zdecydować się na mieszkanie w spółdzielni:

1. Samostanowienie członków

Tutaj mamy do czynienia z jednym z najbardziej znaczących zalet spółdzielni w porównaniu z takimi formami jak spólka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna czy wynajemcy prywatni. Członkowie współdecydują o działaniach spółdzielni poprzez zebranie  przedstawicieli. Zebranie przedstawicieli wpływa swoimi postanowieniami na wykonywanie zadań przez spóldzielnię (§13 poz. 1 Statutu) i ma w ten sposób znaczący wpływ na działalność spółdzieni. Nie mają tutaj natomiast wpływu cele osób trzecich, jak np. udziałowców, akcjonariuszy, czy też cichych udziałowców poprzez optymalny wkład pieniężny.

Spółdzielnia nie jest związana z państwową polityką mieszkaniową i decyduje samodzielnie o tym, kto u niej mieszka, a kto nie!

2. Spódzielcza demokracja

Zarząd kieruje spóldzielnią na własną odpowiedzialność zgodnie z §27 poz. 1 Prawa Spóldzielczego (GenG). Musi przy tym pamiętać o ograniczeniach wynikających ze statutu. Statut uchwala zebranie przedstawicieli. Zebranie przedstawicielli ustanawia więc w odwrotnym kierunku wytyczne dla zarządu. Dzięki regularnie odbywającym się obradom, poza zwykłymi spotkaniami, zebrania przedstawicieli członków, wybranych przez nich dają możliwość współdziałania, a więc partycypacji w opracowywaniu planów oraz przygotowywaniu decyzji.

3. Spółdzielcza samopomoc

Celem przedsiębiorstwa spółdzielczego jest staranie się o mieszkania dla członków.

Celem przedsiębiorstwa spółdzielczego jest staranie się o mieszkania dla członków.
Spółdzielnia zapewnia tanie i trwałe mieszkania. Nie buduje mieszkań z zamiarem uzyskania zwrotów inwestycyjnych. Różni się tym samym od innnych spółek jak np.: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej czy firm prywatnych, traktujących mieszkania jak przedmiot spekukacji, zbytu, czy też dochodu.

4. Kalkulacja kosztów czynszu

Zgodnie ze statutem (§2 poz. 3) spółdzielcy przypisali swoje działania zasadzie użyteczności publicznej. Oznacza to, że maksymalnie wysoki czynsz pokrywa jedynie faktyczne koszty oraz rezerwę kapitałową. Pod tym względem spółdzienia nie różni się raczej od miejskich przedsiębiorstw komunalnych. W przypadku miejskich przedsiębiorstw komunalnych bywa jednak tak, że w sytuacjach finansowo niestabilnych mieszkania są sprzedawane prywatnym inwestorom.

Zalety spółdzielni widać natomiast wyraźnie w porównaniu z działaniami zorientowanych na zyski spółek akcyjnych oraz inwestorów prywatnych. Spółdzielnia nie musi wypracowywać możliwie najwyższych zysków i jest wolna od wpływu interesów finansowych osób trzecich.

5. Struktura kapitałowa

Osoby trzecie nie mają wpływu na działalność spółdzieni. Dywidenda od kapitału pozostaje na koncie spóldizleni. Wygospodarowane nadwyżki pozostają w rezerwach na modernizację, bieżącą konserwację oraz budowę nowych mieszkań spółdzielczych.

Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana WOBAG Schwedt eG jest członkiem Stowarzyszenia Północ-Wschód Brandenburskich Spółdzielni Mieszkaniowych.