WOBAG Schwedt eG
Wohnfläche in m2 Anzahl Räume Grundmiete Warmmiete Etage  
von von von von auswählen  
bis bis bis bis Etagenrabatte möglich!

Compliance

Odpowiedzialność w działaniuMisja naszej firmySystem zgłaszania uwag

Sukces ekonomiczny i społeczna odpowiedzialność nie wykluczają się wzajemnie – one nawzajem się warunkują. Odpowiedzialne działanie jest dla nas ważną podstawą współpracy z lokatorami, współpracownikami i partnerami biznesowymi.

Dlatego nasza spółdzielnia deklaruje przestrzeganie przepisów prawa, ale i wewnętrznych reguł. Dlatego też w sposób przejrzysty kształtujemy strukturę spółdzielni. Celem jest podkreślanie integracji, a przez to osiągnięcie trwałego zaufania lokatorów, członków, współpracowników i partnerów.

Compliance oznacza, co oczywiste, przestrzeganie przez firmę wszystkich przepisów prawa. Ponadto termin compliance oznacza także stworzenie w firmie reguł organizacyjnych gwarantujących przestrzeganie zasad (prawnych i sformułowanych przez firmę). Compliance nie jest więc abstrakcyjnym terminem, lecz zespołem reguł obowiązującym wszystkich naszych współpracowników.

Każda duża organizacja potrzebuje systematycznie budowanego systemu compliance. System ten zawiera z jednej strony działania takie jak informowanie, wyjaśnianie i szkolenia pracowników, z drugiej zaś system ten gwarantuje kontrolę pracy firmy.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie Państwo na kolejnych stronach.

Kim jesteśmy? Jaki mamy cel?

Odpowiedzi na pytania:

Co jest naszym celem? | Co chcemy osiągnąć? | Jak chcemy osiągnąć nasze cele? 

Misja firmy-2015

Misja naszego przedsiębiorstwa opisuje samoświadomość i podstawowe pryncypia Spółdzielni Mieszkaniowej Schwedt eG. W ten sposób tworzy się tożsamość firmy, jej cele i strategie, w ten sposób wyznaczane są ramy dla naszej codziennej działalności.

Podstawa naszej działalności

Verhaltenscodex Compliance

Kodeks działania Spółdzielni Mieszkaniowej Schwedt eG to uznanie wartości. Ma być pomocą w pracy i drogowskazem, a tym samym dawać ma wsparcie w codziennych kontaktach z lokatorami, członkami spółdzielni, partnerami, opinią publiczną, instytucjami państwa, ale także w kontaktach ze współpracownikami.

Podstawą dobrej współpracy jest zaufanie, które pomaga w budowaniu trwałej i solidnej współpracy. Chcemy to osiągnąć dzięki praktykowaniu uczciwej kooperacji zgodnie z zasadami prawa i regulacjami wewnętrznymi.

Szczegóły na temat zespołu

Reguły compliance są elementem pracy zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej WOBAG Schwedt eG. W styczniu 2015 r. wprowadzono w WOBAG zintegrowany system zarządzania compliance. Przewiduje on dalszy rozwój zarządzania compliance z uwzględnieniem działań prewencyjnych i informacjami dostosowanymi do potrzeb klientów.

Tutaj przedstawione zostaną osoby odpowiedzialne za poszczególne działania, za tematy zawarte w systemie compliance oraz za sterowanie jednolitym systemem zarządzania compliance.

Odpowiedzialne zgłaszanie uchybień

W przypadku podejrzenia łamania zasad prawa lub reguł obowiązujących w Spółdzielni Mieszkaniowej WOBAG Schwedt eG, macie Państwo możliwość informowania nas o tym poprzez system zgłaszania uwag. Dla Spółdzielni Mieszkaniowej WOBAG Schwedt eG ogromne znaczenie ma, by przestrzegane były przepisy prawa oraz wewnętrzne zalecenia i reguły, ponieważ wiemy, że kluczem do sukcesu firmy jest praworządność, etyka i osobista odpowiedzialność. Chcemy unikać ryzyka możliwości podważania naszej integralności, które przynieść może szkody naszej spółdzielni, jej członkom i lokatorom.

By sprostać tej odpowiedzialności, ważne jest, żeby docierały do nas wszelkie informacje o uchybieniach w przestrzeganiu zasad systemu compliance.

Odpowiedzialne zgłaszanie uchybień

Dzięki naszemu systemowi zgłaszania uwag zarówno osoby z zewnątrz, jak i współpracownicy, mają możliwość zgłaszania uchybień wobec prawa i wobec wewnętrznych reguł. Gwarantujemy przy tym poufność zgodnie z zasadami prawa. Niezwłocznie kontrolujemy każde zgłoszenie i konsekwentnie sprawdzamy każdą informację.

Apelujemy o wsparcie, tak, by i w przyszłości WOOBAG był godnym zaufania partnerem biznesowym i odnoszącym sukcesy usługodawcą dla naszych członków i lokatorów. Osiągniemy ten cel, jeśli zgłaszać nam będziecie Państwo przypadki łamania prawa i uchybienia związane z działalnością Spółdzielni Mieszkaniowej WOBAG Schwedt eG.