WOBAG Schwedt eG
Wohnfläche in m2 Anzahl Räume Grundmiete Warmmiete Etage  
von von von von auswählen  
bis bis bis bis Etagenrabatte möglich!

Wskazówki dotyczące eksploatacji mieszkania

Das Zusammenleben mehrerer Menschen in einer Hausgemeinschaft erfordert gegenseitige Rücksichtnahme und Toleranz. In unserer Hausordnung haben wir herausgearbeitet, was uns wichtig ist und was Ihnen wichtig sein sollte, damit alle sagen können: Hier lässt es sich gut wohnen und leben!

als PDF laden

1) Przeprowadzka

Przeprowadzka oznacza bez wątpienia zmianę i powoduje stres. Trzeba posiadać silne nerwy, żeby pamiętać o wszystkich rzeczach. W dzisiejszych czasach można załatwić wiele spraw drogą internetową, co oszczędza czas i zapobiega nadkładaniu drogi. Zebraliśmy dla Państwa kilka ważnych wskazówek dla ułatwienia Ich przeprowadzki.

Prąd i gaz
Jako klienci przedsiębiorstwa miejskiego w Schwedt mogą Państwo przemeldować prąd i gaz wypełniając formularz online. Również większość dostawców oferuje ten serwis. Proszę zajrzeć na stronę internetową Państwa dostawcy.

Poczta
Wniosek o przesyłanie listów pod nowy adres mogą Państwo złożyć w elektronicznym oddziale poczty niemieckiej.

Opłaty za korzystanie z odbiorników radiowych i telewizyjnych
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oferuje formularze zameldowania, wymeldowania lub przemeldowania w wersji elektronicznej.

Telefon/Internet
W przypadku większości dostawców/oferentów istnieje możliwość przemeldowania względnie zlecenia nowego przyłącza drogą elektroniczną. Warto zajrzeć na stronę internetową.

Osoby będące klientami Miejskich Zakładów Energetyki Cieplnej lub chcące podpisać z nim umowę, mogą to zrobić również za pośrednictwem swojego wynajemcy Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej WOBAG w Schwedt. Współpracujemy z Miejskimi Zakładami Energetyki Cieplnej i posiadamy możliwość informowania naszych lokatorów i członków o umowach i świadczeniach usług telekomunikacyjnych oraz internetowych .

Przemeldować należy poza tym jeszcze wiele innych rzeczy. Proszę pomyśleć tylko o ubezpieczeniach, prenumeratach gazet i czasopism, stowarzyszeniach, klubach automobilowych, banku/ kasie oszczędnościowej i Państwa kasie ubezpieczenia zdrowotnego. Zmiana adresu jest bardzo często możliwa za pomocą naciśnięcia klawisza myszy, co pozwala zaoszczędzić czas. Proszę zajrzeć na strony internetowe dostawcy.

Dowód osobisty
Zmiany adresu w Urzędzie Miasta i zmiany adresu w dowodzie osobistym nie można jeszcze dokonać drogą elektroniczną. W internecie znajdą Państwo informacje n.t. godzin otwarcia Urzędu Miejskiego, mieszczącego się w 2. budynku ratusza (Schwedter Rathaus II). Zmiana adresu zamieszkania musi zostać dokonana wg. Ustawy o Ewidencji Ludności w ciągu 14 dni od przeprowadzki i jest bezpłatna. W przypadku przeprowadzki rodziny wszyscy jej członkowie mogą zostać zameldowani przez jedną pełnoletnią osobę. W przypadku współmałżonków i dzieci powyżej 18 roku życia wymagane jest upoważnienie/ pełnomocnictwo. Ważne: do zgłoszenia zmiany adresu potrzebna jest umowa najmu!

2) Ogrzewanie & wietrzenie

Powietrze, światło i czystość w domu oraz w mieszkaniu najlepiej chronią przed chorobami. Dostateczne wietrzenie, również w zimie, powinno być oczywistością.

W tym celu należy wietrzyć w sposób następujący.

a)    Od grudnia do lutego                 3 razy 5 minut przeciągu           Od marca do listopada               3 razy 5 minut przeciągu       Od kwietnia do października    3 razy 5 minut przeciągu

Polecamy ten sposób wietrzenia, ponieważ stosując tę metodę nie doprowadzi się do wyziębienia ścian i powstania mostku termicznego.

b) Od maja do września okno w każdym pomieszczeniu uchylone (drzwi zamknięte) 30-60 minut dziennie

Czas wietrzenia należy dopasować do temperatury na zewnątrz. Należy przy tym pamiętać, że im zimniej jest na dworze, tym krócej musi trwać wietrzenie.

Zabrania się zamykania istniejących kanałów wentylacyjnych i odpowietrzających jak również działań wpływających na zmianę ich funkcji. Elektryczne wyciągi kuchenne należy stosować do cyrkulacji powietrza i nie wolno podłączać ich do kanałów wentylacyjnych.

Prawidłowe ogrzewanie pozwala na osiągnięcie optymalnych temperatur w pomieszczeniach (DIN 4701)

20° C w sypialni (16° bis 17° reichen aus)
20° C w kuchni
20° C w pokoju dla dzieci
20° C  w pokoju mieszkalnym
20-24° C w łazience

co zapopiega powstawaniu wilgoci. Również w przypadku opuszczenia mieszkania na dłuższy czas należy zabezpieczyć wystarczające ogrzewanie.

Stosownie do możliwości nie należy suszyć prania w mieszkaniu. Po kąpieli lub skorzystaniu z prysznica należy otworzyć okna.

Meble nie powinny przylegać bezpośrednio do ściany (zalecany odstęp 1 do 5 cm). Nie należy zasłaniać grzejników i kaloryferów.

Sposób wietrzenia  Czas wietrzenia potrzebny dla kompletnej wymiany powietrza
Okno uchylone 1 do 2 godzin
Okno półotwarte 6 do 12 minut
Okno całkowicie otwarte 4 do 7 minut
Przeciąg 1,5 minuty

3) Wywóz śmieci

Informacje ogólne

Surowce wtórne/papier
Dla obniżenia kosztów eksploatacyjnych prosimy Państwa o segregację śmieci. Opowiednie pojemniki na papier lub surowce wtórne znajdują się w pobliżu wszystkich bloków.

Odpady o większej objętości
Odpady o większej objętości i wysłużone urządzenia elektryczne mogą Państwo w oznaczonych dniach i bezpłatnie wystawić na przeznaczonych do tego celu miejscach. Odpady odbiera firma ALBA Uckermark GmbH. W żadnym wypadku nie wolno tymczasowo składować ww. przedmiotów w pomieszczeniach wspólnego użytkowania lub w klatkach schodowych.

Nasza rada: Meble w dobrym stanie względnie urządzenia nadające się do użytku chętnie zabierane są przez stowarzyszenia pomocy społecznej. Po uzgodnieniu pracownicy zabierają te części nawet z Państwa mieszkań.

Urządzenia elektryczne
Zepsute urządzenia elektryczne, stare baterie, lampy halogenowe, żarówki energoosczędne lub jarzeniówki nie należy wyrzucać ze śmieciami domowymi! Prosimy o oddawanie wysłużonych urządzeń technicznych firmie ALBA Uckermark GmbH lub sklepom elektrycznym do utylizacji bez zanieczyszczenia środowiska.

Segregacja śmieci

Mogą Państwo sami przyczynić się do zmniejszenia opłat dodatkowych i zachowania czystego środowiska przez unikanie produkcji śmieci i ich segregację.
Segregacja śmieci papieru, szkła, odpadów organicznych i opakowań pozwala na redukcję kosztów, Do dyspozycji lokatorów przygotowano specjalne pojemniki na wiele różnych rodzajów odpadów.

1) Unikanie produkcji śmieci

Oszczędzanie zaczyna się przy zakupach - również w przypadku opakowań. Zbyteczne opakowania można zostawiać w sklepie. Proszę kupować napoje w butelkach lub opakowaniach nadających się do wielokrotnego użytku. Owoce i warzywa można kupować bez opakowania; na zakupy zalecamy zabierać torby z materiału zamiast plastikowych. Każdy z tych kroków pomaga zapobiegać powstawaniu śmieci. Wszystko służy środowisku - i Państwa portfelowi.

2) Utrzymywanie w czystości śmietnika

Utrzymywanie w czystości śmietnika i miejsca wokół śmietnika nie wymaga wielu nakładów, a jest z korzyścią dla wszystkich. Nie należy stawiać śmieci obok pojemnika na odpady. Śmieci, które wypadły z kosza przy jego opróżnianiu, należy od razu podnosić. Zabrania się używania miejsc gromadzenia odpadów stałych niezgodnie z ich przeznaczeniem w celu pozbycia się starych mebli, niechcianych odpadów ponadgabarytowych lub niebezpiecznych substancji szkodliwych. Minimum uwagi pomoże nie tylko w zapobieganiu tworzenia się niepożądanych zapachów, ale również w rozmnożeniu się szczurów i robactwa.

3) Segregacja odpadów

Oszczędzać można take przy prawidłowym sortowaniu. Celem jest stała redukcja części wyrzucanych do czarnego pojemnika. Segregacja odpadów pomaga w pozyskiwaniu surowców do wtórnego wykorzystania. Prawidłowa segregacja oznacza również zmniejszanie objętości śmieci: opakowania kartonowe należy składać, opakowania po napojach otwierać i spłaszczać, papier składać, a nie miąć. Robimy to nie ze względu na sąsiadów, którzy również muszą się pozbyć swoich śmieci, ale przede wszystkim ze względu na zmniejszanie kosztów. Pojemniki na śmieci są dzięki temu rzadziej opróżniane.

4) Szkodliwe substancje należy usuwać w sposób bezpieczny

Istnieje kilka rodzajów śmieci, których nie należy wyrzucać do pojemnika, do zlewu lub wc! Zawierają substancje zagrażające środowisku. Do tej grupy zaliczamy lekarstwa, kleje, płynne resztki lakieru i farby lub stare oleje, a także żarówki, jarzeniówki, baterie i akumulatory.
Nawet najnowocześniejsze oczyszczalnie nie są w stanie usunąć substancji czynnych zawartych w lekarstwach, które dostają się w ten sposób do rzek i jezior, a na końcu tego układu do wody pitnej! Rozpuszczalniki i chemikalia zanieczyszczają nie tylko naszą wodę, ale również mogą tworzyć w kanalizacji łatwo wybuchowe gazy.
Prawidłowe usuwanie substancji szkodliwych nie jest trudne. Wiele rzeczy mogą Państwo oddać w miejscu, w którym je kupili.

W wielu sklepach elektronicznych znajdują się pojemniki do zwrotu baterii. Każda apteka przyjmuje przeterminowane lekarstwa.
Żarówki można oddać we wszystkich sklepach Kauflandu, niektórych sklepach Baumarktu i drogeriach. Na stronie internetowej www.lightcycle.de mogą Państwo napisać tylko swój kod pocztowy, żeby zapoznać się ze wszystkimi miejscami utylizacji odpadów w okolicy.
Stłuczone żarówki energooszczędne
Lampy oszczędnościowe nie są szkodliwe dla środowiska, ale zawierają małe ilości rtęci.  Przy normalnej eksploatacji jest to w zupełności nieszkodliwe. W przypadku stłuczenia lampy należy odpowiednio zareagować: należy zapewnić całkowite przewietrzenie pomieszczenia od 10 do 15 minut i w tym czasie opuścić pokój. Proszę zebrać stłuczone kawałki, przy czym wilgotna serwetka lub taśma klejąca pomoże w zebraniu małych odłamków. W razie korzystania z odkurzacza należy wyrzucić worek z odkurzacza. Proszę włożyć wszystkie połamane części do plastikowej torebki i oddać ją do następnego punktu zbornego.

5) Trzymanie zwierząt

Czy właściciele zwierząt, zwierzęta i sąsiedzi mogą żyć ze sobą w zgodzie? Wszyscy powinniśmy respektować prawa innych i nawzajem się rozumieć. Wszyscy życzymy sobie spokoju i dobrego współżycia, a nie hałasu i brudu.

6) Pożar

Unikanie pożarów i przygotowanie się do nagłego przypadku

 • Proszę zapoznać się z istniejącymi urządzeniami gaśniczymi (ręczny aparat przeciwpożarowy, hydranty ścienne) i ich obsługą;
 • Proszę zwracać uwagę na położone najbliżej drogi ewakuacyjne (klatki schodowe i korytarze). Zabrania się zostawiania w tych miejscach substancji łatwopalnych i przedmiotów. Drzwi muszą być zamknięte, ale nie na klucz;
 • Proszę nie gromadzić w korytarzach, klatkach schodowych i wejściach do domów łatwopalnych przedmiotów i materiałów, np. kartonów, mebli, wózków dziecięcych i podobnych rzeczy;
 • Proszę dbać o ograniczenie dostępu dla osób obcych, zamykając na klucz drzwi do piwnic, strychów i miejsc na pojemniki na śmieci;
 • Proszę o zgłaszanie technicznych usterek (np. oświetlenia klatek schodowych) wynajemcy, jak również wykroczeń przeciw ww. wytycznych, o ile nie jest możliwe stwierdzenie sprawcy. W przypadku podejrzanych działań proszę zawiadomić policję:
 • Proszę zainstalować w Państwa mieszkaniu czujnik dymu w pomieszczeniu centralnym, np. na korytarzu.

7) Oszuści i umowy podpisywane "na progu mieszkania"

Czy przydarzyło się już to Państwu? Przedstawiciel nieznanej firmy dzwoni bez uprzedzenia do drzwi Państwa mieszkania i chce wejść do środka, żeby zlikwidować wyimaginowaną usterkę, o której Państwo nie macie pojęcia. Inna osoba podaje się za przedstawiciela telefonii komórkowej i potrzebuje Państwa danych osobistych do nowej umowy. Również sprzedawcy rzekomo drogich przedmiotów po wyjątkowo okazyjnej cenie próbują bardzo często oszukać lokatorów.  Wciąż zdarzają się przypadki, kiedy obce osoby pojawiają się w drzwiach mieszkania. Uwaga: w tych przypadkach chodzi o zuchwałych oszustów lub nielegalne zawieranie umów. W jaki sposób rozpoznać, czy obca osoba jest oszustem? Jak można się chronić?  Nasze rady:
Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana WOBAG w Schwedt powiadamia z wyprzedzeniem swoich lokatorów i członków o przyjściu np. rzemieślników. W innym przypadku należy zwracać uwagę na nie zgłoszonych wcześniej obcych w drzwiach wejściowych.
Kiedy obca osoba pojawiła się niezapowiedziana przed Państwa drzwiami, powinno się przestrzegać następujących wskazówek:

 • Zanim otworzą Państwo drzwi proszę dokładnie obejrzeć gościa przez wziernik/ "judasza" w drzwiach lub przez okno.
 • Proszę otwierać drzwi tylko przy założonym do zamka łańcuchu.
 • Proszę nie wpuszczać obcych do środka. Proszę kazać obcym osobom przyjść ponownie, kiedy w mieszkaniu jest inna znana Państwu osoba.
 • Proszę bronić się energicznie przed natrętnymi nieproszonymi gośćmi, proszę mówić głośno lub wołać o pomoc.
 • Z zasady należy wymagać od osób urzędowych legitymacji i uważnie sprawdzać ich treść, fotografię i pieczątkę
 • Kiedy mają Państwo wątpliwości proszę zadzwonić, przed wpuszczeniem obcych do mieszkania, do odpowiednigo urzędu lub firmy. Proszę samemu poszukać numeru telefonu w książce telefonicznej.
 • Proszę wpuszczać do środka tylko tych rzemieślników, których Państwo zamówili lub tych, o których przyjściu poinformowała wcześniej Spółdzielnia.
 • Proszę niczego nie podpisywać pod presją czasu. Proszę nie dać się namówić lub zdezorientować.
 • Proszę dokładnie przeczytać wszystkie punkty i warunki umowy. W razie potrzeby należy kazać je sobie wytłumaczyć.
 • Proszę nie podpisywać potwierdzenia otrzymania rzekomych prezentów lub pokwitowań odwiedzin.
 • Proszę nie pobierać niczego, np. przesyłki zaliczeniowej lub przesyłki za opłatą.
 • Proszę uzgodnić z sąsiadami, którzy w ciągu dnia przebywają w domu, wzajemne świadczenie sobie pomocy w przypadku nieproszonych obcych przed Państwa drzwiami.