WOBAG Schwedt eG
Wohnfläche in m2 Anzahl Räume Grundmiete Warmmiete Etage  
von von von von auswählen  
bis bis bis bis Etagenrabatte möglich!

Odpowiedzialność za treść

Wohnungsbaugenossenschaft Schwedt eG
Flinkenberg 26-30
16303 Schwedt/Oder

Telefon: 03332-5378-0
Telefax: 03332-5378-20
E-mail: info@wobag-schwedt.de
Internet: www.wobag-schwedt.de

Zarejestrowano w dniu 07.01.2013 w Rejestrze Spółdzielni w Sądzie Rejonowym [Amtsgericht] w Neuruppin

Zarząd:
Matthias Stammert
Uwe Benthin

Rada Nadzorcza:
Herr Gustav-Otto Rinas (przewodniczący)

Odpowiedzialność za treść zgodnie z § 55, akapit 2 RStV:
Christine Baatz(adres i dane kontaktowe: patrz: WOBAG)


 


Informacje zawarte w niniejszej prezentacji internetowej nie stanowią obowiązującej prawnie oferty. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność zawartości. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość ofert w prezentacjach internetowych, do których prowadzą linki. Pełną odpowiedzialność za prawidłowość, kompletność i aktualność informacji ponosi każdorazowo administrator strony internetowej.

WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ
Wszystkie zawarte w niniejszej prezentacji internetowej informacje nie stanowią obowiązującej prawnie oferty. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność informacji. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość ofert w prezentacjach internetowych, do których prowadzą linki. Pełną odpowiedzialność za prawidłowość, kompletność i aktualność informacji ponosi każdorazowo administrator strony internetowej

Odpowiedzialność za treść
Zawartość naszych stron internetowych przygotowana została z największą starannością. Za prawidłowość, kompletność i aktualność treści nie możemy jednak przyjąć odpowiedzialności.
Zgodnie z § 6, akapit 1 MDStV oraz § 8 akapit 1 TDG jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za treść stron internetowych zgodnie z ogólnymi zasadami prawa. Usługodawcy nie są jednak zobowiązani do kontrolowania lub badania zgodności z prawem przekazywanych informacji lub informacji pochodzących z obcych źródeł.  Obowiązek usunięcia lub zablokowania informacji wynikający z ogólnych przepisów prawa zachowuje swą ważność. Związana z tym odpowiedzialność prawna możliwa jest jednak dopiero od momentu pozyskania wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. W przypadku pozyskania wiedzy o naruszeniach prawa informacje stanowiące owo naruszenie prawa zostaną natychmiast usunięte.

Odpowiedzialność za linki
Nasza oferta zawiera także linki do zewnętrznych stron internetowych instytucji trzecich. Nie mamy żadnego wpływu na treści tych stron, dlatego nie możemy przyjąć odpowiedzialności za ich zawartość. Odpowiedzialność za zawartość strony internetowej ponosi każdorazowo administrator strony internetowej. Strony, do których odsyłają linki na naszej stronie internetowej, zostały sprawdzone pod kątem zgodności z prawem w momencie utworzenia linków. W momencie tym nie stwierdzono żadnych niezgodności z prawem tych stron. Nie jest możliwe ciągłe kontrolowanie stron, na które wskazują nasze linki bez konkretnych przesłanek. W przypadku pozyskania wiedzy o naruszeniu prawa odpowiednie linki zostaną bezzwłocznie usunięte.

Prawo autorskie
Operator strony internetowej – Wohnungsbaugenossenschaft Schwedt eG dokłada starań, by respektować prawa autorskie osób trzecich. Prawem własności do niniejszej strony internetowej wynikającym z przepisów prawa autorskiego dysponuje Wohnungsbaugenossenschaft Schwedt eG. Artykuły autorstwa osób trzecich są jednoznacznie oznaczone lub wymienione tutaj:<br/ >

Powielanie, zmienianie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie wymaga pisemnej zgody dysponującego prawami autorskimi. Ściąganie z sieci i kopiowanie treści są dopuszczalne wyłącznie na użytek prywatny.

Opublikowanie danych kontaktowych w Impressum służy wyłącznie prawnemu oznaczeniu administratora niniejszej strony internetowej. Jakiekolwiek inne wykorzystanie tych danych jest zabronione.